הכנת טופס לקמפיין לידים בפייסבוק

הכנסת טופס לידים בפייסבוק.
לקורס המלא: https://amittai.co.il/הדרכות